Wet niet controversieel verklaard

Wet niet controversieel verklaard

18-09-2023  |Op 12 september jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over onderwerpen die controversieel zijn. Het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg is niet aangemerkt als controversieel onderwerp en kan daarom geagendeerd worden voor behandeling. Daarmee blijft nog onzeker wanneer precies de wet in werking zal treden. De voorbereidingen vanuit de IGC en de DGC voor inwerkingtreding van […]