Waarom toetsing door de IGC/DGC?

Het doel van de toetsing door de governancecommissies is het stroomlijnen en optimaliseren van het kwaliteitsregistratielandschap in de zorg. Daarnaast wordt met de toetsing gewogen welk draagvlak er in het veld is voor een kwaliteitsregistratie. 

De HLA-partijen in de medisch-specialistische zorg* hebben de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie de opdracht gegeven goede governanceafspraken te maken over kwaliteitsregistraties en de bijbehorende dataverzameling en dataverwerking. Het doel van deze afspraken is ervoor zorgen dat enerzijds kwaliteitsregistraties daadwerkelijk bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de medische praktijk, en anderzijds dat de gevraagde inzet die het veld daarvoor moet leveren minimaal is.

De governancecommissies toetsen vervolgens in hoeverre kwaliteitsregistraties de gemaakte afspraken naleven. Op grond hiervan adviseren zij het Zorginstituut over opname van de kwaliteitsregistratie in het register voor kwaliteitsregistraties. Het toetsen van kwaliteitsregistraties en de opname in het register van Zorginstituut Nederland zijn dus geen op zichzelf staande doelen, maar een middel om het Nederlandse kwaliteitsregistratielandschap te stroomlijnen, te optimaliseren en er grip op te krijgen.  

* De HLA-partijen zijn: Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).