FAQ

Doel

Aanmelding

Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor de toetsing. Zodra dit mogelijk is, wordt dit bekend gemaakt via deze website, onze nieuwsbrief en LinkedIn-pagina.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het toetsingsproces.

Toetsingscriteria

Kwaliteitsregistraties dienen te voldoen aan de door de IGC en DGC opgestelde toetsingscriteria. U vindt de criteria op deze pagina.  

Toetsingsprocess

De toetsingsprocedure is momenteel in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u het concept van het toetsingsproces en een korte toelichting.

De IGC en DGC voeren de formele toetsing uit. Het SSC-DG gaat na of de bewijslasten compleet zijn en bereidt de toetsing voor de DGC voor. 

Nee, hoor- en wederhoor vindt alleen plaats als de DGC en/of IGC aanvullende vragen heeft bij de aanvraag.

Dat is per kwaliteitsregistratie verschillend. De lijst van benodigde bewijslasten komt binnenkort online. Wanneer u alle benodigde bewijslasten beschikbaar heeft, duurt het invullen van het aanvraagformulier naar verwachting 120 tot 160 minuten.

Ja, voor vragen kunt u contact opnemen met het SSC-DG via het contactformulier.

In eerste instantie vindt al het contact plaats met en via het SSC-DG. Via het contactformulier kunt u contact opnemen met het SSC-DG.

Vragen registratiehouders niet zijnde kwaliteitsregistraties

Nee, vooralsnog toetsen de IGC en DGC uitsluitend kwaliteitsregistraties.

Staat uw vraag niet in de bovenstaande lijst? Neem dan contact op met het SSC-DG via het contactformulier