FAQ

Doel

De HLA-partijen in de medisch specialistische zorg hebben de nadrukkelijke wens om goede governance-afspraken te maken over kwaliteitsregistraties, dataverzameling en dataverwerking. Landelijke regie leidt tot meer grip, transparantie en vermindering van administratieve lasten. De IGC en DGC toetsen en beoordelen de kwaliteitsregistraties op de inhoud en het dataverwerkingsproces en op basis van de toetsing wordt het Zorginstituut geadviseerd over de opname van de kwaliteitsregistratie in het register. Meer informatie vindt u op de pagina Regie op kwaliteitsregistraties.

Aanmelding

Op deze pagina vindt u meer informatie over het toetsingsproces.

Toetsingscriteria

Kwaliteitsregistraties dienen te voldoen aan de door de IGC en DGC opgestelde toetsingscriteria. U vindt de criteria op deze pagina.  

Kwaliteitsregistraties dienen te voldoen aan de door de IGC en DGC opgestelde toetsingscriteria. U vindt de criteria op deze pagina.  

Toetsingsprocess

Het toetsingsproces van de IGC en DGC is de eerste stap om in aanmerking te kunnen komen voor opname in het register voor kwaliteitsregistraties bij ZiNL. Op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg over het toetsingsproces.


Op de website www.landelijkekwaliteitsregistraties.nl vindt u meer informatie over de rollen, verantwoordelijkheden en processen van de betrokken partijen.

De toetsingsprocedure is momenteel in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u het concept van het toetsingsproces en een korte toelichting.

De toetsingsprocedure is momenteel in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u het concept van het toetsingsproces en een korte toelichting.

De IGC en DGC voeren de toetsing uit.

Nee, hoor- en wederhoor vindt alleen plaats als de DGC en/of IGC aanvullende vragen heeft bij de aanvraag.

Dat is per kwaliteitsregistratie verschillend. De lijst met benodigde bewijsstukken is te vinden in het toetsingscriteria IGC/DGC exceldocument, hier te raadplegen. Wanneer u alle benodigde bewijsstukken beschikbaar heeft, duur het invullen van het aanvraagformulier naar verwachting 120 tot 160 minuten.

Ja, voor vragen kunt u contact opnemen met het SSC-DG via het contactformulier.

In eerste instantie vindt al het contact plaats met en via het SSC-DG. Via het contactformulier kunt u contact opnemen met het SSC-DG.

Vragen registratiehouders niet zijnde kwaliteitsregistraties

Nee, vooralsnog toetsen de IGC en DGC uitsluitend kwaliteitsregistraties.

Staat uw vraag niet in de bovenstaande lijst? Neem dan contact op met het SSC-DG via het contactformulier