Toetsingsproces IGC/DGC

Het toetsingsproces wordt op dit moment vormgegeven door de IGC en DGC, in nauwe samenwerking met het Zorginstituut. De commissies streven ernaar om de toetsing op zowel de inhoud (IGC) als de dataverwerking (DGC) parallel te laten verlopen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de procedures van het Zorginstituut. 

Hiervoor ontwikkelen zij een gezamenlijk aanvraagformulier dat de registratiehouder, in afstemming met de dataverwerker, dient in te vullen. De commissies dragen vervolgens zorg voor een zorgvuldig toetsingsproces dat resulteert in een gedegen en goed onderbouwd advies aan het Zorginstituut. 

Onderstaande afbeelding geeft het toetsingsproces schematisch weer. Let op: Het betreft de conceptversie, mogelijk vinden nog wijzingen plaats.

Klik om te vergroten.

Toelichting: De kwaliteitsregistratie dient een aanvraag in bij het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG) door het aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde documenten ter onderbouwing aan te leveren. Op basis hiervan voert het SSC-DG een zogenoemde ‘fact-check’ uit waarbij wordt gekeken of de informatie compleet is om te beoordelen. Vervolgens bereiden de secretarissen van de IGC en DGC de toetsing voor, waarbij het SSC-DG bovendien een inhoudelijke voorbereiding voor de DGC uitvoert. Daarna vindt de toetsing van de aanvraag plaats door zowel de IGC als de DGC. Indien nodig stellen de IGC en/of DGC aanvullende vragen aan de te beoordelen kwaliteitsregistratie (schriftelijke hoor- en wederhoor). Na deze toetsing geven de commissies een definitief advies aan de kwaliteitsregistratie in de vorm van een formele (digitale) adviesbrief.  

Meer informatie over het toetsingsproces en de aanmeldprocedure volgt zodra de toetsingscriteria en het toetsingsproces definitief zijn vastgesteld.