Privacy

Privacy verklaringen:

Privacyverklaring

Het  SSC-DG gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website, worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Hiermee voldoet deze website aan de privacywetgeving.  

1. Beveiligen persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens. 

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:  

  • Indien u zich heeft ingeschreven om op de hoogte gehouden te worden door middel van e-mails en/of nieuwbrieven. 

3. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij het SSC-DG en/of de functionaris gegevensbescherming van Stichting DHD (fg@dhd.nl).