Wet niet controversieel verklaard

18-09-2023  |Op 12 september jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over onderwerpen die controversieel zijn. Het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg is niet aangemerkt als controversieel onderwerp en kan daarom geagendeerd worden voor behandeling. Daarmee blijft nog onzeker wanneer precies de wet in werking zal treden.

De voorbereidingen vanuit de IGC en de DGC voor inwerkingtreding van deze wet zullen onverminderd doorgaan. De IGC en DGC houden zich daarom vooralsnog aan de planning voor alle toetsingsrondes zoals eerder opgesteld. Voor de 4e toetsingsronde kan men per 23 oktober a.s. een kwaliteitsregistratie aanmelden.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht een vraag hebben, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.