Kennis delen

Onderstaande informatie is aangeleverd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Het SSC-DG informeert kwaliteitsregistraties graag over de mogelijkheid tot kennisdeling en leren van elkaar middels de SKR.

Over de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR)

De SKR is een samenwerkingsverband waarbinnen de deelnemende kwaliteitsregistraties samenwerken om maximaal te leren van elkaar en zo tot effectievere en efficiëntere registraties te komen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat doet de SKR?

De SKR definieert activiteiten om kwaliteitsregistraties in gezamenlijkheid door te ontwikkelen, mede op basis van de toetsingscriteria van de IGC en DGC. Hieronder vallen het delen van best practices over het gebruik van kwaliteitsregistraties in het PDCA-proces van zorgverleners, ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen om de zorg te verbeteren, het gebruik van data uit kwaliteitsregistraties bij samen beslissen en activiteiten om administratielasten te reduceren. Door samenwerkingen tussen grote en kleine kwaliteitsregistraties te bevorderen, helpen we elkaar om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Bestaande expertise binnen kwaliteitsregistraties wordt op deze wijze maximaal ingezet om de gemeenschappelijke doelen te realiseren. Kwaliteitsregistratie die willen deelnemen aan de SKR vinden meer informatie op www.skr-zorg.nl/deelnemen.