Update: 1 jaar toetsing van kwaliteitsregistraties door de IGC & DGC

25-04-2024  |  Het toetsingsproces van de IGC en DGC ging in mei 2023 van start. Op dat moment konden registratiehouders hun kwaliteitsregistratie(s) aanmelden voor de eerste drie toetsingsronden. Inmiddels gaat de zevende toetsingsronde bijna van start. We geven u in dit bericht graag een update over de ontwikkelingen.

Aantal kwaliteitsregistraties in toetsingsproces

Voor ronde 1 t/m 6 hebben zich in totaal 45 kwaliteitsregistraties aangemeld. De aanmeldperiode voor de eerstvolgende toetsingsronde is geopend van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2024. In deze ronde is plek voor 10 kwaliteitsregistraties.

Eerste definitieve adviezen IGC en DGC verstuurd

Voor een kwaliteitsregistratie neemt het toetsingsproces van de IGC en DGC maximaal 44 weken in beslag. In de laatste stap van het proces brengen de commissies een definitief advies uit aan de kwaliteitsregistratie voor de opname in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. In januari en februari van dit jaar zijn de eerste definitieve adviezen verstuurd; er zijn nu 16 kwaliteitsregistraties die een definitief advies hebben ontvangen. Zij kregen daarbij ook een uitleg over de verder te volgen procedure bij Zorginstituut Nederland.

Aanpassing proces conceptadvies-definitief advies

Het toetsingsproces kent meerdere momenten van hoor- en wederhoor tussen de kwaliteitsregistraties en de IGC en DGC. Tijdens het proces wensten niet alle kwaliteitsregistraties gebruik te maken van hun reactiemogelijkheid op het conceptadvies. Om een definitief advies te ontvangen, moesten zij echter wachten op de eerstvolgende toetsingsvergadering. Onlangs is door de IGC en DGC besloten dat het conceptadvies in dit geval direct omgezet kan worden in een definitief advies.

Toetsing Zorginstituut Nederland (fase 1)

Registratiehouders uit de eerste twee toetsingsronden, die een positief advies van de IGC en DGC hebben ontvangen, ontvingen in maart 2024 een brief van Zorginstituut Nederland. Hierin werden zij geïnformeerd over de beoordelingsmogelijkheden van hun kwaliteitsregistratie bij Zorginstituut Nederland nog voordat de gewijzigde Wkkgz in werking is getreden. Naar aanleiding hiervan hebben meerdere kwaliteitsregistraties zich aangemeld voor een proefbeoordeling (fase 1 toetsing) door Zorginstituut Nederland.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze update?

Neem dan contact op met het SSC-DG.