Handreiking over toetsing n.a.v. wetswijziging Wkkgz beschikbaar

13-05-2024 |  Er is een handreiking beschikbaar met uitgebreide informatie over de DGC-toetsingscriteria die veranderen na ingang van de gewijzigde Wkkgz. Deze informatie is relevant voor registratiehouders 1) die hun kwaliteitsregistratie willen aanmelden voor toetsing, 2) die op dit moment het toetsingsproces doorlopen en 3) die al een advies van de IGC en DGC hebben ontvangen. Op basis van de handreiking kunnen registratiehouders en hun dataverwerkers zich voorbereiden op de wijzigingen en de (aanvullende) toetsing door de DGC.  

Handreiking ter voorbereiding op de toetsing van de gewijzigde criteria 

Om in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland opgenomen te kunnen worden, moeten registratiehouders aantonen dat zij en hun dataverwerker(s) aan de nieuwe wettelijke eisen van de Wkkgz voldoen.   

Voordat registratiehouders een aanvraag kunnen indienen bij Zorginstituut Nederland, worden zij getoetst door de IGC en DGC aan de hand van toetsingscriteria. Daar waar de wettelijke eisen veranderen ten opzichte van de huidige situatie, wijzigen ook de toetsingscriteria in lijn met deze veranderingen. Het gaat hierbij om de DGC-criteria 6 (6.1), 8 (8.1 t/m 8.4) en 9 (9.1 t/m 9.4)  

Het SSC-DG heeft een handreiking gepubliceerd zodat registratiehouders en hun dataverwerker(s) zich kunnen voorbereiden op de wijzigingen in de toetsingscriteria als gevolg van de inwerkingtreding van de gewijzigde Wkkgz en de (aanvullende) toetsing door de DGC.   

Voor wie geldt de toetsing op basis van de gewijzigde criteria? 

Alle kwaliteitsregistraties die in het register van kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland opgenomen willen worden, zullen op basis van de nieuwe criteria moeten worden getoetst. De volgende scenario’s zijn mogelijk:  

  1. Registratiehouders die na de invoering van de wetswijziging een aanvraag tot toetsing doen, dienen direct (gedurende de reguliere toetsing) te laten zien dat zij aan de nieuwe eisen voldoen. 
  2. Voor kwaliteitsregistraties waarbij de wet tijdens de toetsing wijzigt, zullen de benodigde aanvullende bewijsstukken tijdens de reguliere toetsing worden opgevraagd bij de registratiehouder. 
  3. Registratiehouders die al een advies van de DGC hebben ontvangen voordat de wet in werking treedt, moeten aanvullend worden getoetst op de gewijzigde criteria. Zij hoeven dus niet het volledige toetsingsproces opnieuw te doorlopen, maar worden alleen getoetst op de wijzigingen. Hoofdstuk 6 van de handreiking gaat uitgebreider in op deze aanvullende toetsing (inclusief een planning).  

Informatiebijeenkomst voor registratiehouders en dataverwerkers 

De handreiking bevat uitgebreide informatie, maar roept mogelijk ook vragen bij u op. In het kader hiervan organiseren wij op dinsdag 11 juni van 16.00 tot 17.00 uur een digitale informatiebijeenkomst voor registratiehouders en dataverwerkers. Tijdens deze bijeenkomst gaan we kort in op de wijzigingen in de criteria en bieden we gelegenheid om vragen te stellen.   

U kunt zich via dit formulier aanmelden. De informatiebijeenkomst heeft ruimte voor 50 deelnemers. Als deze bijeenkomst vol zit, organiseren we een tweede sessie.

Heeft u van tevoren al vragen? Stel deze dan alvast via het aanmeldformulier of mail ze later naar info@ssc-dg.nl. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de deelnamelink.

Publicatie standaardovereenkomsten en formats 

In hoofdstuk 3 ‘Wijzigingen criterium 8 Overeenkomsten’ wordt verwezen naar drie standaardovereenkomsten:  

  1. Raamovereenkomst voor deelname  
  2. Raamovereenkomst voor dienstverlening
  3. Verwerkersovereenkomst 

Het SSC-DG heeft deze overeenkomsten samen met zorgaanbieders (NFU en NVZ), registratiehouders (SKR), dataverwerkers (SDV) en KPMG opgesteld.   

De Raamovereenkomst voor dienstverlening en de Verwerkersovereenkomst zijn beschikbaar op deze pagina (samen met een handleiding per overeenkomst). De Raamovereenkomst voor deelname wordt binnenkort beschikbaar gesteld.   

In hoofdstuk 4 ‘Wijzigingen criterium 9 Compliance’ wordt verwezen naar twee formats:

  1. DPIA
  2. Verwerkingsregister

Ook deze vindt u op deze pagina.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? 

Neem dan contact op met het SSC-DG.