Verduidelijking diverse onderwerpen wetswijziging Wkkgz door VWS

01-05-2024  |  Vanuit het veld zijn enkele vragen gesteld over de interpretatie van de Wkkgz na de wetswijziging. Het SSC-DG heeft deze vragen voorgelegd aan VWS en samen met hen een antwoord geformuleerd.

Het gaat om deze vragen:

  1. Hoe zorgen zorgaanbieders na ingang van de Wkkgz voor een juridisch correcte afhandeling van de huidige overeenkomsten (t.b.v. het behoud van de historische data bij de dataverwerker)?
  2. Hoe dienen registratiehouders om te gaan met de aanlevering van niet-gepseudonimiseerde data door zorgaanbieders (wanneer de registratie direct identificeerbare gegevens bevat)?
  3. Dienen zorgaanbieders data voor kwaliteitsregistraties gepseudonimiseerd aan te leveren als de registratie geen direct identificeerbare gegevens bevat?
  4. Moet een kwaliteitsregistratie haar data-uitvraag aanpassen als de registratie geen direct identificeerbare gegevens bevat?
  5. Mag een kwaliteitsregistratie een gepseudonimiseerd BSN gebruiken?

Het antwoord op deze vragen vindt u op de FAQ-pagina. Let op: De antwoorden hebben specifiek betrekking op de kwaliteitsregistraties die zijn opgenomen in het register van kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland (na de wetswijziging Wkkgz).

Andere vragen?

Heeft u nog andere onduidelijkheden ten aanzien van de Wkkgz? Of heeft u andere vragen? Stel deze gerust via ons contactformulier zodat we deze aan de juiste partij(en) kunnen voorleggen en gezamenlijk een antwoord kunnen formuleren.