planning

Eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online

19-01-2024  | Het eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online. Dit eerste gedeelte bestaat voornamelijk uit een theoretische analyse van de impact van het wetsvoorstel van de Wkkgz. In 2024 zal een aanvullend deel van deze handreiking volgen. Het aanvullende deel zal gaan over de praktische implementatie van pseudonimisatie, dit […]

Wijziging planning toetsing tijdens zomer- en kerstvakanties 

16-01-2024  | In 2023 zijn verschillende registratiehouders, maar ook de secretariaten van IGC en DGC geconfronteerd met deadlines ín of kort na een vakantie. Omdat dit leidt tot onwenselijke tijdsdruk hebben de commissies gekeken naar de mogelijkheden om in 2024 meer rekening te houden met vakantieperiodes. De commissies hebben besloten om tijdens de zomer- (van […]