Eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online

19-01-2024  | Het eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online. Dit eerste gedeelte bestaat voornamelijk uit een theoretische analyse van de impact van het wetsvoorstel van de Wkkgz.

In 2024 zal een aanvullend deel van deze handreiking volgen. Het aanvullende deel zal gaan over de praktische implementatie van pseudonimisatie, dit deel volgt naar aanleiding van een pilot die momenteel plaatsvindt. In deze pilot worden enkele scenario’s van implementatie gesimuleerd met veldpartijen. 

U vindt de handreiking onder ‘SSC-DG’ > ‘Documenten’ > ‘Pseudonimisering’ > ‘Handreiking Pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties v1.0’.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht een vraag hebben, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.