Aanmeldperiode toetsingsronde 6

Aanmeldperiode toetsingsronde 6

20-02-2024 | De aanmeldperiode voor toetsingsronde 6 is geopend vanaf maandag 26 februari en sluit op vrijdag 1 maart 2024.

Berichtgeving informatiesessie 30 januari j.l.

15-02-2024  | Op 30 januari jl. organiseerden wij in samenwerking met VWS, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een informatiesessie over governance kwaliteitsregistraties. De PowerPointpresentatie en de opname van deze sessie zijn nu beschikbaar op de gezamenlijke website www.landelijkekwaliteitsregistraties.nl. Binnenkort worden daar ook de tijdens de sessie gestelde vragen gepubliceerd. Afgelopen mei 2023 zijn de IGC […]

Eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online

19-01-2024  | Het eerste gedeelte van de handreiking pseudonimisering voor gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties staat online. Dit eerste gedeelte bestaat voornamelijk uit een theoretische analyse van de impact van het wetsvoorstel van de Wkkgz. In 2024 zal een aanvullend deel van deze handreiking volgen. Het aanvullende deel zal gaan over de praktische implementatie van pseudonimisatie, dit […]

Wijziging planning toetsing tijdens zomer- en kerstvakanties 

16-01-2024  | In 2023 zijn verschillende registratiehouders, maar ook de secretariaten van IGC en DGC geconfronteerd met deadlines ín of kort na een vakantie. Omdat dit leidt tot onwenselijke tijdsdruk hebben de commissies gekeken naar de mogelijkheden om in 2024 meer rekening te houden met vakantieperiodes. De commissies hebben besloten om tijdens de zomer- (van […]

Extra mogelijkheid voor aanmelding toetsingsronde 5 

08-01-2024  | Dinsdag 2 januari j.l. verliep de oorspronkelijke deadline van de aanmeldperiode voor toetsingsronde 5. Aangezien er nog beschikbare plekken zijn, bieden wij u graag nog een gelegenheid om deel te nemen aan deze toetsingsronde. Door hiervan gebruik te maken, krijgt u nog vóór het einde van 2024 advies van de commissies en bent […]

SSC-DG informeert zorgaanbieders over impact wetswijziging Wkkgz, tijdens kwaliteitsdag NVZ

12-12-2023  | Op 30 november jl. verzorgde het Shared Service Center -Data Governance een presentatie tijdens de kwaliteitsdag van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Bij het publiek – voornamelijk kwaliteitsmedewerkers – was veel behoefte aan meer informatie over het doel van de governance commissies, over de toetsing van kwaliteitsregistraties maar vooral ook overde impact […]

Aanmeldperiode toetsingsronde 5 geopend

De aanmeldperiode voor toetsingsronde 5 is geopend en sluit op dinsdag 2-1-2024. Per toetsingsronde is plaats voor 10 kwaliteitsregistraties. Na de loting ontvangt de registratiehouder van elke ingelote kwaliteitsregistratie een aanmeldnummer en aanvullende informatie over de bijbehorende vervolgstappen en tijdslijnen. Vervolgens kan de registratiehouder via het aanmeldtemplate aangeven wie er toegang moeten krijgen tot de beveiligde Teamsomgeving met alle documenten die voor de toetsing van belang zijn.

Projectgroep pseudonimisering biedt Expert Community helderheid en perspectief

19-10-2023  | De Expert Community Secundair Datagebruik Zorg heeft in augustus 2023 in een notitie gericht aan het ministerie van VWS haar zorgen geuit over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsregeling Wkkgz. Deze betroffen met name zorgen over de impact van de wetswijzigingen op het hergebruik van zorgdata ten behoeve van het lerend zorgsysteem. De […]