Geen categorie

Nog 5 plekken beschikbaar in toetsingsronde 8

08-07-2024 | Er is nog plaats voor 5 kwaliteitsregistraties in toetsingsronde 8. We vertellen u graag hoe u zich aanmeldt. De kwaliteitsregistraties die zich als eerste aanmelden, doen mee aan ronde 8.

Inbreng zorgaanbieders bij projecten gevraagd

02-07-2024 | Het SSC-DG heeft diverse projecten lopen rondom de datagovernance van kwaliteitsregistraties en de wetswijziging Wkkgz. In deze projecten nemen wij graag ook het perspectief en de input van zorgaanbieders mee. Wilt u deelnemen aan een van onderstaande projecten? Wij horen het graag!

Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders terugkijken

02-07-2024 | Op 27 mei 2024 organiseerde het SSC-DG een informatiebijeenkomst over de wetswijziging Wkkgz en de (verwachte) impact hiervan op zorgaanbieders. Er was veel animo: bijna 300 deelnemers meldden zich aan. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u deze nogmaals bekijken, dan kan dat hier.

Publicatie afwegingskader advies DGC

01-07-2024 | De Data-governancecommissie (DGC) maakt in het toetsingsproces gebruik van een afwegingskader. Dit afwegingskader ondersteunt de DGC bij het geven van een goed onderbouwd advies aan kwaliteitsregistraties voor opname in het register van kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland.

Missie, visie en leidende principes van de DGC

27-06-2024 | In samenwerking met stakeholders uit het veld heeft de Data-governancecommissie (DGC) een strategisch document opgesteld. Hierin beschrijft de DGC haar missie en visie en de zes principes die leidend zijn bij het voeren van regie op het kwaliteitsregistratielandschap en de keuzes die zij daarbij maakt.

Handreiking over toetsing n.a.v. wetswijziging Wkkgz beschikbaar

Er is een handreiking beschikbaar met uitgebreide informatie over de DGC-toetsingscriteria die veranderen na ingang van de gewijzigde Wkkgz. Op basis van de handreiking kunnen registratiehouders en hun dataverwerkers zich voorbereiden op de wijzigingen en de (aanvullende) toetsing door de DGC.