Gezocht: functionarissen gegevensbescherming voor FG-pool (voor kwaliteitregistraties)

Gezocht: functionarissen gegevensbescherming voor FG-pool (voor kwaliteitregistraties)

09-04-2024 | Het SSC-DG zet in opdracht van de DGC een FG-pool op. Dit doet zij vooruitlopend op de inwerkingtreding van de gewijzigde Wkkgz en de bijbehorende ministeriële regeling. De functionarissen gegevensbescherming (FG’s) in deze pool zorgen voor een onafhankelijke toets van de DPIA van kwaliteitsregistraties. Het SSC-DG is op zoek naar FG’s die zich voor deze FG-pool willen aanmelden.

Toelichting op (juridische) DGC-toetsingscriteria 8 en 9

04-07-2023  |  In dit nieuwsbericht van 27 april 2023 kon u lezen dat een aantal toetsingscriteria gewijzigd is. Graag benadrukken we dat de intentie van de toetsing door de DGC geheel gelijk blijft. Met de doorgevoerde wijzigingen sluiten we beter aan op de wet en willen we de bewijslastlevering voor registratiehouders op een aantal punten vereenvoudigen. […]

Inschrijving nieuwsbrief SSC-DG

01-06-2023  |  Helaas hebben wij vernomen dat een aantal personen onze nieuwsbrief nog niet heeft ontvangen doordat de inschrijving niet goed is afgerond. We hebben contact met hen opgenomen en aangegeven hoe zij zich op de juiste manier kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief dient u de volgende […]

Website landelijke governance kwaliteitsregistraties live

09-05-2023  |  Onlangs is de website www.landelijkekwaliteitsregistraties.nl live gegaan. Deze website is een gezamenlijk initiatief van de vier organisaties die een rol spelen in de landelijke governance op kwaliteitsregistraties: de IGC, de DGC, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Op de website vindt u basisinformatie over het proces dat een kwaliteitsregistratie periodiek dient te doorlopen (o.a. om […]

Versie 1.2 toetsingscriteria DGC

27-04-2023  |  Versie 1.2 van de toetsingscriteria van de DGC is beschikbaar op deze pagina. De wijzigingen betreffen voornamelijk (tekstuele) aanscherpingen, zodat de toetsingscriteria zowel vóór als na de wijziging van de Wkkgz te gebruiken zijn. Ook zijn naar aanleiding van binnengekomen vragen bij het SSC-DG een aantal criteria aangepast, zodat het voor registratiehouders duidelijker […]

Aanvraagformulier voor registratiehouders beschikbaar

26-04-2023  |  De IGC en DGC hebben het aanvraagformulier voor de toetsing van kwaliteitsregistraties gepubliceerd. Registratiehouders moeten dit invullen voor de kwaliteitsregistraties die in een toetsingsronde zijn geplaatst; in het aanvraagformulier staat welke informatie en documentatie zij dienen te verzamelen en aan te leveren. De IGC en DGC gebruiken het ingevulde aanvraagformulier als leidraad voor […]

Beschikbaar: Opname en PowerPoint bijeenkomst 19 april

25-04-2023  |  Op woensdag 19 april vond de digitale informatiebijeenkomst over het toetsings- en aanvraagproces van de IGC en DGC plaats. Beide processen werden uitgebreid toegelicht en deelnemers konden hun vragen stellen. Ook Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland waren aanwezig om hun rol in het proces toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op deze […]

Toetsingsproces en datum eerste toetsingsronde bekend

14-04-2023  |  Op 1 mei 2023 wordt de aanmeldperiode voor de eerste 3 toetsingsrondes opengesteld. In totaal kunnen er in de eerste 3 toetsingsrondes 30 registraties worden getoetst door de IGC en DGC. De aanmeldperiode loopt tot 5 mei 2023 23.59 uur. Meer informatie over het aanvraagproces vindt u hier. Het aanvraagproces is het eerste onderdeel van […]

Informatiebijeenkomst toetsingsproces 19 april 2023 (digitaal)

12-07-2023  |  Tussen 1 en 5 mei 2023 konden registratiehouders zich aanmelden voor de eerste drie toetsingsrondes van de IGC en DGC. In totaal hebben 34 kwaliteitsregistraties zich aangemeld. De IGC en DGC toetsen in elke toetsingsronde tien kwaliteitsregistraties. Op basis van loting zijn daarom 30 kwaliteitsregistraties geplaatst in toetsingsronde 1, 2 of 3. De […]