Achtergrond

Via het submenu vindt u achtergrondinformatie over de regie op kwaliteitsregistraties, de IGC en DGC, het register voor kwaliteitsregistraties, de financiersrol en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).