Kamerbrief ‘Informatie over kwaliteit van medisch-specialistische zorg voor de patiënt’

11-07-2024  |  Voor iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitsregistraties, kwaliteitsinformatie en keuze-informatie voor patiënten, is deze kamerbrief van Pia Dijkstra (minister voor Medische Zorg) interessant om te lezen: https://open.overheid.nl/documenten/87f081fa-4fe4-460f-ab2f-773409c89b39/file.

Met deze brief informeert Dijkstra over wat mogelijk is om patiënten van meer informatie over de kwaliteit van zorg te voorzien als het gaat om de medisch-specialistische zorg (MSZ).

Een deel van de acties om patiënten (op korte termijn) van meer informatie over de kwaliteit van zorg te voorzien houdt verband met kwaliteitsregistraties. Hierbij wordt ook de relatie gelegd met de aankomende wetswijziging Wkkgz, de beoordeling van Zorginstituut Nederland (en opname in het register van kwaliteitsregistraties) en de toetsing door de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC). Het laat bovendien zien met welke acties kwaliteitsregistraties en zorgaanbieders te maken krijgen. Voor een volledig beeld van alle acties (en de verbanden ertussen) raden we aan om de hele brief te lezen. 

Dijkstra schrijft: “In de MSZ maken zorgverleners voor het leren en verbeteren dus gebruik van kwaliteitsregistraties. De kwaliteitsinformatie uit kwaliteitsregistraties dient de doelen leren en verbeteren en samen beslissen, maar deze informatie is beperkt inzichtelijk voor patiënten. [……] Ik zie dan ook een kans in het beter ontsluiten van deze data voor patiënten. [……..] Ik wil niet meer regeldruk, maar wel dat wat aan de bron geregistreerd wordt, zo goed mogelijk ingezet wordt om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de patiënt daar inzicht in te geven.”

Met partijen in de MSZ heeft de minister afgesproken om voor de acties op de korte termijn zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat al geregistreerd wordt, namelijk de kwaliteitsregistraties. Voor het goed functioneren van de kwaliteitsregistraties is een wettelijke grondslag nodig (deze wordt geregeld met de wetswijziging van de Wkkgz).

De aandoeningen waarvoor een positief getoetste kwaliteitsregistratie bestaat, ziet Dijkstra als mogelijkheid om te verkennen wat al geregistreerd wordt en relevant is voor de patiënt: “Ik zal de kwaliteitsregistraties vragen of de kwaliteitsregistraties over patiëntrelevante kwaliteitsinformatie beschikken en of, en zo ja, welke stappen zij zouden willen zetten om voor de patiënt relevante kwaliteitsinformatie te helpen openbaar, vindbaar en begrijpelijk te maken.” Dijkstra maakt hierbij ook een link naar onder andere de Transparantiekalender en Uitkomstgerichte Zorg. In de brief staat ook dat VWS aan de IGC vraagt of zij een rol kan spelen in het realiseren van inzichtelijke en begrijpelijke kwaliteitsinformatie voor de patiënt.

Het toewerken naar inzichtelijke kwaliteitsinformatie voor samen beslissen is een van de belangrijke doelstellingen van de IGC en DGC. De brief van de minister sluit aan op de doelstellingen van de commissies en zal door hen nader worden besproken.

Voor de volledige brief verwijzen wij nogmaals naar: https://open.overheid.nl/documenten/87f081fa-4fe4-460f-ab2f-773409c89b39/file.