Missie, visie en leidende principes van de DGC

27-06-2024  |  In samenwerking met stakeholders uit het veld heeft de Data-governancecommissie (DGC) een strategisch document opgesteld. Hierin beschrijft de DGC haar missie en visie en de zes principes die leidend zijn bij het voeren van regie op het kwaliteitsregistratielandschap en de keuzes die zij daarbij maakt. U vindt het document op deze pagina, onder het kopje ‘Algemeen – Strategisch document DGC’.

Een korte samenvatting:

MISSIE

Het organiseren van het effectief, efficiënt, transparant en veilig hergebruik van gegevens, om de gezondheidszorg te verbeteren.

De DGC gelooft dat gegevens essentieel zijn voor het verbeteren van de zorg voor elke patiënt. Om dit potentieel te benutten, neemt de DGC regie op het creëren van afspraken voor effectief, efficiënt, transparant en veilig hergebruik van zorggegevens.

VISIE

Gegevens over gezondheid zijn zonder beperkingen beschikbaar voor leren & verbeteren en samen beslissen.

Door hier naartoe te werken, verwacht de DGC een grote bijdrage te leveren aan een informatielandschap waarin hergebruik van zorggegevens optimaal tot zijn recht komt.  

LEIDENDE PRINCIPES

  1. Vertrouwen
  2. Gegevensbeschikbaarheid
  3. Transparantie
  4. Uniformiteit en standaardisatie
  5. Innovatie
  6. Naleving wet- en regelgeving

De zes leidende principes sluiten aan bij principes zoals geformuleerd in andere landelijke gremia, waaronder de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel van VWS, en worden zodoende breed worden gedragen.

In het document vindt u een uitgebreide toelichting op de missie, visie en leidende principes.

Totstandkoming en vervolg

Het strategisch document is tot stand gekomen in een projectgroep met vertegenwoordigers van (het secretariaat van) de IGC, de SKR, de SDV, de NFU, de NVZ, Nictiz en de DGC. Ook is de feedback van diverse andere partijen verwerkt (zie bijlage 2 voor een overzicht).

Als vervolg op het strategisch document wordt samen met de projectgroep een strategie uitgewerkt op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Daarnaast kijken we graag samen met de IGC hoe we de visies van beide commissies op elkaar kunnen aansluiten.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of het strategisch document? Neem dan gerust contact op met de projectleider, Lisa Elderhorst, via l.elderhorst@ssc-dg.nl.