Wijziging planning aanvullende toets DGC-criteria 6, 8 en 9 door latere behandeling wetswijzing Wkkgz in Tweede Kamer

20-06-2024  |  Op de website van de Tweede Kamer werd onlangs aangekondigd dat de behandeling van de wetswijziging Wkkgz is verplaatst naar week 36 (de eerste week van september). Door deze verschuiving wijzigt ook de planning voor de aanvullende toetsing van criteria 6, 8 en 9 door de DGC, zoals deze in hoofdstuk 6 van de handreiking Toetsing naar aanleiding van wetswijziging Wkkgz was opgenomen.

In de oorspronkelijke planning zouden registratiehouders in week 38 (16-20 september) dienen aan te geven dat zij de aanvullende toets voor 1 januari 2025 willen doorlopen. Vervolgens zouden zij de bewijsstukken uiterlijk in week 42 (14-18 oktober) bij de DGC moeten aanleveren. Omdat het mogelijk is dat de wet nog wijzigt naar aanleiding van de bespreking in de Tweede Kamer – wat weer gevolgen kan hebben voor de bewijsstukken die registratiehouders aan moeten leveren – schuift de oorspronkelijke planning door. Daarmee start de aanvullende toets dus op een later moment. 

Wij kunnen op dit moment nog geen nieuwe planning communiceren. Zodra hier meer over bekend is, delen we dit met u.