SSC-DG informeert zorgaanbieders over impact wetswijziging Wkkgz, tijdens kwaliteitsdag NVZ

12-12-2023  | Op 30 november jl. verzorgde het Shared Service Center -Data Governance een presentatie tijdens de kwaliteitsdag van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Bij het publiek – voornamelijk kwaliteitsmedewerkers – was veel behoefte aan meer informatie over het doel van de governance commissies, over de toetsing van kwaliteitsregistraties maar vooral ook overde impact van de wetswijziging op de data governance van zorgaanbieders. Daarom praatten wij hen bij over welke veranderingen deze teweeg brengt voor hen en de rol die het SSC-DG, in opdracht van de DGC, heeft om hen hierbij te ondersteunen.

Zodra de nieuwe wet in werking treedt (naar schatting midden 2024 of begin 2025) veranderen de rollen en verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder en registratiehouder. De zorgaanbieder moet vanaf dan verplicht rechtmatig, zonder toestemming van de cliënt, (bijzondere) persoonsgegevens (gepseudonimiseerd) aanleveren aan kwaliteitsregistraties die opgenomen zijn in het register beheerd door Zorginstituut. Hiermee wordt de zorgaanbieder naast eigenaar ook de ‘verstrekker’ van persoonsgegevens. Daarnaast verschuift de rol van verwerkingsverantwoordelijke naar de registratiehouder. De verwerker verwerkt de data in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke; de registratiehouder in plaats van de zorgaanbieder.

Leerpunten uit de praktijk

Via de nodige interactie met de zaal maakten we op dat de meeste deelnemers nog weinig informatie hadden over de veranderende wet en alles wat daarbij komt kijken binnen de ziekenhuizen. Zo bleek meer dan 50 % van de aanwezigen niet of nauwelijks op de hoogte van de impact die de wetswijziging Wkkgz zal hebben op zijn werk. Terwijl de meesten in hun werk op reguliere basis wel gegevens aanleveren voor 20 tot 50 kwaliteitsregistraties. De term ‘governance commissies voor kwaliteitsregistraties’ associeerden de aanwezigen vooral met: uniformiteit, standaardisatie, eenduidigheid, regie en verantwoordelijkheid maar ook met toezicht en bureaucratie. Dat laatste kwam ook terug bij de verwachting van de zaal dat de criteria van de DGC niet zullen leiden tot een lastenverlichting voor hun werkzaamheden als kwaliteitsmedewerker; hiervoor moet meer gedaan worden aan eenduidige bronregistratie

Concrete handvatten om zorgaanbieders voor te bereiden op de nieuwe situatie

De presentatie tijdens deze kwaliteitsdag vormde een eerste leerzame stap om zorgaanbieders bekend te maken met de wetwijziging, die wel degelijk impact zal hebben op hun werk. Om zorgaanbieders zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen, werkt het SSC-DG momenteel een aantal praktische handvatten uit. Hiermee kunnen zij direct aan de slag om zich voor te bereiden op de situatie na in werking treden van de wet. Ten aanzien van ontwikkeling en beheer van overeenkomsten en de organisatie van de benodigde pseudonimisering. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte, zijn bij de vormgeving van deze handvatten ook zorgaanbieders betrokken. Begin 2024 is de uitwerking hiervan – in de vorm van standaardovereenkomsten en handreikingen – te vinden op onze website. Hier kunt u zich ook aanmelden om op de hoogte te blijven van onze (andere) activiteiten.