Projectgroep pseudonimisering biedt Expert Community helderheid en perspectief

19-10-2023  | De Expert Community Secundair Datagebruik Zorg heeft in augustus 2023 in een notitie gericht aan het ministerie van VWS haar zorgen geuit over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsregeling Wkkgz. Deze betroffen met name zorgen over de impact van de wetswijzigingen op het hergebruik van zorgdata ten behoeve van het lerend zorgsysteem.

De Expert Community stelde daarom in haar notitie aan het ministerie van VWS 11 vragen om te kunnen bepalen:

  1. of en hoe met name de eisen rondom pseudonimiseren van persoonsgegevens de mogelijkheid tot het hergebruik van zorgdata beïnvloedt, en
  2. hoe het proces van dataverzameling precies moet worden ingericht om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de interpretatie van de wet. 

VWS heeft de projectgroep ‘Pseudonimiseren gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik’ van het SSC-DG gevraagd om te helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Deze antwoorden werden tijdens de Expert Community -meeting van 26 september jl. te Utrecht gedeeld met de aanwezige experts. Bij deze meeting waren ook twee leden aanwezig van de projectgroep, die betrokken was bij de beantwoording van de vragen.

Voor meer informatie over de Expert Community en haar leden, kijk hier.

Na het plenair bespreken van de antwoorden op de vragen, de extra toelichting door de aanwezige projectgroepleden en de onderlinge discussie, was de algemene reactie van de aanwezige experts dat de vragen naar tevredenheid beantwoord waren. VWS heeft daarom aangegeven op basis van deze antwoorden aanpassingen te zullen maken in de definiëring van termen in de betreffende ministeriële regeling. Bovendien werd er vertrouwen uitgesproken in de aanpak van de projectgroep Pseudonimiseren van het SSC-DG en begrip getoond voor de door de projectgroep gemaakte keuzes. De Expert Community gaf verder aan beschikbaar te zijn voor de projectgroep voor discussie en advies. Met name wat betreft keuzes voor generieke functies en toepassingen.
Het door de Expert Community uitgesproken vertrouwen is voor de projectgroep een bevestiging dat haar aanpak en gemaakte keuzes het hergebruik van gepseudonimiseerde zorgdata t.b.v. kwaliteitsregistraties overstijgt en voldoet aan haar eigen doelstellingen om generieke oplossingen te bieden voor het pseudonimiseren van zorgdata voor hergebruik in de breedste zin des woords.

Q&A

De vragen die VWS ontving vanuit de Expertgroep betroffen met name vragen ter verduidelijking van de impact van de wetswijziging op het hergebruik van zorgdata. De volledige lijst met vragen vindt u via onze pagina documenten onder het kopje: ‘Q&A Expertmeeting Secundair Datagebruik Zorg’. 

Voorstel centrale pseudonimiseringsdienst

Ook kwam het voorstel ter sprake voor een centrale pseudonimiseringsdienst, belegd bij een Trusted Third Party. VWS heeft de projectgroep via de Data Governance Commissie (DGC) gevraagd hiervoor een voorstel te formuleren op basis van een plan van eisen en aansluitend op landelijk veelgebruikte systemen. Dit om te onderzoeken wat de haalbaarheid is en welke voordelen dit kan opleveren voor de werklast van zorgaanbieders. Zodra hierover meer bekend is, zullen we deze informatie met u delen.