Landelijke regie op kwaliteitsregistraties

Partijen in de medisch-specialistische zorg werken samen aan meer regie op kwaliteitsregistraties. In dit kader zijn de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC) opgericht. Zij zetten zich in voor een duurzaam en gestroomlijnd kwaliteitsregistratielandschap, waarvoor zij onder andere kwaliteitsregistraties zullen toetsen ten behoeve van opname in het register voor kwaliteitsregistraties. De IGC en DGC worden ondersteund door het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Via deze website blijft u op de hoogte van belangrijke informatie en actualiteiten.

Tijdspad

In december 2022 zijn de toetsingscriteria van de IGC en DGC gepubliceerd. De commissies geven op dit moment verder vorm aan het toetsingsproces. Naar verwachting wordt in maart 2023 de aanmeldingsprocedure voor de toetsing (door de IGC en DGC) opengesteld voor kwaliteitsregistraties. Hieronder ziet u het verwachte tijdspad. 

Voor het laatst bewerkt op 16-01-2023
Voor de realisatie van de stappen in dit tijdspad zijn de IGC, DGC en het SSC-DG afhankelijk van ontwikkelingen bij en afstemming met andere partijen.

Register voor kwaliteitsregistraties

De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data. 

Nieuws

Toetsingscriteria beschikbaar

22-12-2022  |  De toetsingscriteria van de IGC en DGC zijn vanaf nu beschikbaar via deze pagina. Kwaliteitsregistraties, dataverwerkers en andere geïnteresseerden kunnen deze alvast bekijken

Lees meer »