Landelijke regie op kwaliteitsregistraties

Partijen in de medisch-specialistische zorg werken samen aan meer regie op kwaliteitsregistraties. In dit kader zijn de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC) opgericht. Zij zetten zich in voor een duurzaam en gestroomlijnd kwaliteitsregistratielandschap, waarvoor zij onder andere kwaliteitsregistraties zullen toetsen ten behoeve van opname in het register voor kwaliteitsregistraties. De IGC en DGC worden ondersteund door het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Via deze website blijft u op de hoogte van belangrijke informatie en actualiteiten.

Tijdspad

In december 2022 zijn de toetsingscriteria van de IGC en DGC gepubliceerd. De commissies geven op dit moment verder vorm aan het toetsingsproces. De IGC, DGC en het SSC-DG zijn hierbij in afstemming met, maar ook afhankelijk van, ontwikkelingen bij andere betrokken partijen.

Informatie rondom het toetsingsproces en het openstellen van de aanmeldprocedure van de IGC en DGC zullen z.s.m. gepubliceerd worden op de website van het SSC-DG. Ook zullen wij updates hierover delen via onze nieuwsbrief en LinkedIn-pagina.

Een schematische weergave van de gemaakte en te maken vervolgstappen wordt hieronder weergegeven.

Voor het laatst bewerkt op 23-02-2023
Voor de realisatie van de stappen in dit tijdspad zijn de IGC, DGC en het SSC-DG afhankelijk van ontwikkelingen bij en afstemming met andere partijen.

Register voor kwaliteitsregistraties

De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data. 

Nieuws

Nieuwe vacatures SSC-DG

15-02-2023  |  Het Shared Service Center Data Governance is op zoek naar twee nieuwe collega’s: een adviseur datagovernance en een coördinator toetsing. Klik op de vacaturetitels

Lees meer »