Landelijke regie op kwaliteitsregistraties

Partijen in de medisch-specialistische zorg werken samen aan meer regie op kwaliteitsregistraties. In dit kader zijn de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC) opgericht. Zij zetten zich in voor een duurzaam en gestroomlijnd kwaliteitsregistratielandschap, waarvoor zij onder andere kwaliteitsregistraties zullen toetsen ten behoeve van opname in het register voor kwaliteitsregistraties. De IGC en DGC worden ondersteund door het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Via deze website blijft u op de hoogte van belangrijke informatie en actualiteiten.

Tijdspad

De IGC en DGC geven op dit moment vorm aan het toetsingsproces en de toetsingscriteria. Naar verwachting wordt medio januari 2023 de procedure voor de aanmelding opengesteld voor kwaliteitsregistraties. Hieronder ziet u het verwachte tijdspad voor de komende periode.

Voor de realisatie van de stappen in dit tijdspad zijn de IGC, DGC en het SSC-DG afhankelijk van ontwikkelingen bij en afstemming met andere partijen.

Register voor kwaliteitsregistraties

De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data. 

Nieuws

Inschrijven nieuwsbrief

03-10-2022 | Deze website is de plek met informatie over de landelijke regie op kwaliteitsregistraties en het toetsen van kwaliteitsregistraties. Via onze nieuwsbrief blijft u

Lees meer »