Landelijke regie op kwaliteitsregistraties

Partijen in de medisch-specialistische zorg werken samen aan meer regie op kwaliteitsregistraties. In dit kader zijn de Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC) opgericht. Zij zetten zich in voor een duurzaam en gestroomlijnd kwaliteitsregistratielandschap, waarvoor zij onder andere kwaliteitsregistraties zullen toetsen ten behoeve van opname in het register voor kwaliteitsregistraties. De IGC en DGC worden ondersteund door het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Via deze website blijft u op de hoogte van belangrijke informatie en actualiteiten.

Toetsing kwaliteitsregistraties van start

In mei 2023 konden registratiehouders zich aanmelden voor de eerste drie toetsingsrondes van de IGC en DGC. Intussen loopt toetsingsronde 3 en staat de aanmeldperiode voor de 4e ronde gepland van 23 tot en met 27 oktober a.s.
Op basis van loting worden in elke ronde 10 registraties opgenomen, die conform de planning van hun ronde het toetsingsproces doorlopen. Onderstaande afbeelding geeft dit proces op hoofdlijnen weer (klik op de afbeelding om te vergroten).

Een toelichting op de stappen uit het toetsingsproces vindt u op deze pagina.

Via deze website, onze nieuwsbrief en LinkedIn-pagina houden we u op de hoogte van de aanmeldperiode van de nieuwe toetsingsrondes.

Register voor kwaliteitsregistraties

De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data. 

Nieuws

Wet niet controversieel verklaard

18-09-2023  |Op 12 september jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over onderwerpen die controversieel zijn. Het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg is niet aangemerkt als controversieel onderwerp

Lees meer »