Aanvraagproces IGC en DGC

Op deze pagina staat het aanvraagproces voor de toetsing door de IGC en DGC beschreven. Registratiehouders dienen de kwaliteitsregistratie(s) aan te melden voor toetsing bij het SSC-DG binnen de aanmeldperiode. Na aanmelding vindt er een loting plaats waarna de kwaliteitsregistratie een aanmeldnummer ontvangt en een volledige aanvraag kan indienen (wanneer de kwaliteitsregistratie is ingeloot). Informatie over vervolgstappen in de toetsingsprocedure vindt u op deze pagina.

De aanmeldperiode voor de eerste drie toetsingsrondes wordt op 01-05-2023 om 09.00 uur opengesteld. De aanmeldperiode loopt tot 05-05-2023 23.59 uur. Voor de hierop volgende toetsingsrondes zal t.z.t. de aanmelding opnieuw open worden gezet.

Opname informatiebijeenkomsten april 2023

Op 19 april vond de informatiebijeenkomst over het aanvraag- en toetsingsproces plaats. De opname en andere documenten van de bijeenkomst vindt u op deze pagina.

Beschrijving en weergave aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit een aanmeldperiode (1 week) en een aanvraagperiode (5 weken). Tijdens het aanvraagproces kan de registratiehouder haar kwaliteitsregistratie(s) aanmelden voor toetsing en een volledige aanvraag indienen. Vóór het eind van de aanmeldperiode dient de registratiehouder een volledige aanvraag ingediend te hebben (harde deadline). Meer over de aanmeldperiode en aanvraagperiode leest u hieronder.

Onderstaande afbeelding geeft de aanvraagproces schematisch weer.

Klik om te vergroten.

Toelichting per processtap

Aanmeldperiode

Wanneer de registratiehouder voor één of meerdere kwaliteitsregistraties een aanvraag voor toetsing door de IGC en DGC wil indienen, dient er een aanmelding gedaan te worden bij het SSC-DG. Kwaliteitsregistraties kunnen worden aangemeld door het ingevulde aanmeldtemplate te mailen naar info@ssc-dg.nl. Indien een registratiehouder meerdere kwaliteitsregistraties in één toetsingsronde wil laten toetsen, kan dit aangegeven worden. Houdt er rekening mee dat er maximaal 5 kwaliteitsregistraties per registratiehouder per toetsingsronde van 10 aanvragen kunnen worden getoetst. Hiervoor is gekozen om registratiehouders met enkel één kwaliteitsregistratie ook een eerlijke kans te geven om in één van de eerste toetsingsrondes te kunnen worden getoetst.

Aanmeldperiode mei 2023 (incl. loting)

De eerste aanmeldperiode staat open voor drie opeenvolgende toetsingsrondes, wat betekent dat er plek is voor 30 kwaliteitsregistraties. Om alle kwaliteitsregistraties een eerlijke kans te geven om in de eerste toetsingsronde te komen, is er voor de eerste aanvraagperiode gekozen voor een loting. Met de loting wordt bepaald in welke van deze drie toetsingsrondes een kwaliteitsregistratie getoetst wordt.

Na de loting krijgt de registratie(houder) een aanmeldnummer toegewezen en wordt duidelijk in welke toetsingsronde de aanvraag zal worden getoetst. Aanmeldnummers 1 t/m 10 zullen naar waarschijnlijkheid getoetst worden in toetsingsronde 1, 11 t/m 20 in toetsingsronde 2 en 21 t/m 30 in toetsingsronde 3. Naast het aanmeldnummer krijgt de registratie(houder) op dat moment ook aanvullende informatie over de vervolgstappen en de specifieke tijdslijnen behorend bij het aanmeldnummer van de registratie.

Via het aanmeldtemplate kan de registratiehouder aangeven wie er toegang moeten krijgen tot de beveiligde Teamsomgeving.

Aanmeldnummer

Met het aanmeldnummer kan de registratiehouder in de beveiligde Teamsomgeving voor de toetsing het aanvraagformulier invullen en alle bijbehorende documenten voor de toetsing uploaden. Voordat de aanvraag van de registratiehouder in behandeling wordt genomen, dient de registratiehouder het voorwaardendocument van het SSC-DG te ondertekenen. Een ondertekend exemplaar van het voorwaardendocument kan worden geüpload in de beveiligde Teamsomgeving.

Aanvraag

De registratiehouder krijgt na toewijzing van het aanmeldnummer toegang tot de beveiligde Teamsomgeving voor de toetsing met daarin een map om het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken in te plaatsen. Als alle benodigde documenten zijn geplaatst, stuurt de registratiehouder een e-mail aan info@ssc-dg.nl. Het SSC-DG beoordeelt de volledigheid van de aanvraag, daarna ontvangt de registratiehouder hierover bericht. Bij eventuele onduidelijkheden en onvolkomenheden neemt het SSC-DG contact op. Na de volledigheidscontrole wordt de aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dit moment wordt de aanvraag als ‘ingediend’ beschouwd en gelden de voorwaarden van het toetsingsproces.

Voordat de toetsing door de IGC en DGC van start gaat, worden de bestanden (aanvraagformulier en bewijsstukken) beveiligd door medewerkers van het SSC-DG. De bestanden zijn vanaf dit moment niet meer te downloaden en aan te passen. Hierna krijgen de commissieleden en hun (eventuele) adviseurs toegang tot het aanvraagformulier en de bewijsstukken.

De stukken die de registratie(houder) uploadt, zullen voor de volgende personen inzichtelijk zijn: medewerkers toetsing SSC-DG (zij werken conform de geheimhoudingsverklaring), commissieleden IGC en DGC (zij werken volgens het IGC reglement en DGC reglement) en (eventuele) adviseurs van de commissieleden ook (zij werken conform de geheimhoudingsverklaring).

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13-04-2023