Project – Servicedesk zorgaanbieders

Met de wetswijziging Wkkgz, komt er veel af op zorgaanbieders. Dat leidt mogelijk tot extra druk, kosten en onduidelijkheid over data governance. Vanuit rapport Keuzenkamp heeft de DGC daarom opdracht gekregen voor de opzet van een servicedesk ter ondersteuning van zorgaanbieders bij het inrichten van de data-aanlevering. Deze integrale servicedesk zal vragen en problemen van zowel bronhouders als dataverwerkers beantwoorden. En een zo groot mogelijk deel van het spectrum aan vragen en problemen afdekken rond de registratie en aanlevering van (kwaliteits)data.
Op dit moment is het SSC-DG in gesprek met zorgaanbieders over welke ondersteuning zij kunnen gebruiken bij en welke vragen er leven over (de aanlevering aan) kwaliteitsregistraties. Na deze inventarisatie starten we met het inrichten van de servicedesk. Deze servicedesk dient als één centrale plek waar alle vragen binnen komen. Bij het beantwoorden van de vragen zien we graag betrokkenheid van andere partijen, zoals de SKR, SDV en Nictiz. Zo wordt de kennis van verschillende organisaties gebundeld en hoeven zorgaanbieders niet te zoeken naar het juiste informatiepunt.
Heeft u ideeën voor de servicedesk of wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op via info@ssc-dg.nl.

Scope van het project en beoogde resultaten

Meer informatie over de scope van dit project volgt later.

Projectorganisatie

Projectleider:
Lisa Elderhorst, projectleider data governance SSC-DG
Projectleden:
meer informatie volgt

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op met l.elderhorst@ssc-dg.nl