Projecten

Om de DGC zo goed mogelijk te ondersteunen bij haar opdracht, werkt het SSC-DG aan een vijftal projecten. Met de uitkomsten van deze projecten geven we kwaliteitsregistraties, dataverwerkers en zorgaanbieders inzicht in wat de wetswijzing Wkkgz inhoudt, welke implicaties dat voor hen heeft en bieden we handvatten om daaraan te kunnen voldoen.

Overzicht projecten

Visie

De projectgroep visie geeft aan welke (door)ontwikkeling de datagovernance van het Nederlandse kwaliteitsregistratielandschap de DGC voor ogen heeft. De projectgroep adviseert de DGC over haar rol en identificeert welke gemeenschappelijke voorzieningen nodig zijn om de visie te verwezenlijken. De visie zal aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en visies over datagovernance in de zorg. Meer hierover.

Pseudonimisering van gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik

Door de wetswijziging in de Wkkgz wordt pseudonimisering van gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik verplicht. Het SSC-dg zet zich middels het project Pseudonimisering gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik voor praktische handvatten en dienstverlening voor zorgaanbieders, kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Dit alles is gericht op het faciliteren en realiseren van een concreet werkende inrichting van Pseudonimisatie aan de bron waarbij de voor de zorg belangrijke use cases ondersteund worden en de inrichting behoort bij en binnen het wettelijke kader zoals beschreven in de nieuwe Wkkgz, die naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Meer hierover.

Standaardovereenkomsten

Om het dataverwerkingsproces, inclusief de contractering tussen alle betrokken partijen van kwaliteitsregistraties te optimaliseren, ontwikkelt een projectgroep met belanghebbende organisaties aan standaardovereenkomsten en een set juridische formats (benodigd bij de toetsing). Meer hierover.

Evaluatie toetsingsproces en -criteria

In dit project evalueren we zowel de toetsingscriteria als het toetsingsproces op basis van de eerste drie toetsingsrondes. We onderzoeken hiermee onder andere of de toetsing de beoogde ontwikkeling bij kwaliteitsregistraties in gang zet en bijdraagt aan de uniformering en efficiëntere/ effectievere doorontwikkeling van het kwaliteitsregistratie landschap. Meer hierover.

Servicedesk zorgaanbieders

Deze projectgroep richt zich op de opzet van een integrale servicedesk ter ondersteuning van zorgaanbieders bij het inrichten van de data-aanlevering. Deze servicedesk zal vragen en problemen van zowel bronhouders als dataverwerkers beantwoorden o.a. over registratie en aanlevering van (kwaliteits)data. Meer hierover.