Project – Standaardovereenkomsten

De DGC heeft de opdracht om het dataverwerkingsproces, inclusief de contractering tussen alle betrokken partijen van kwaliteitsregistraties te optimaliseren, om zo de administratieve lasten bij te verlagen. De DGC heeft het SSC-DG gevraagd om een aantal standaardovereenkomsten en juridische documenten te ontwikkelen, beheren en implementeren.
De DGC gaat vervolgens toetsen of kwaliteitsregistraties deze standaardovereenkomsten gebruiken in de praktijk. Om het veld bekend en vertrouwd te maken met deze overeenkomsten gaat het SSC-DG ook aan de slag met de implementatie ervan, bijvoorbeeld door het organiseren van webinars en het ontwikkelen van zogenoemde ‘playbooks’.

Scope van het project en beoogde resultaten

Het ontwikkelen, beheren en implementeren van:

 1. Standaardovereenkomsten, te weten:
  • Overeenkomst Zorgaanbieder en Kwaliteitsregistratiehouder
  • Dienstverleningsovereenkomst: Dataverwerker en Kwaliteitsregistratiehouder
  • Verwerkersovereenkomst: Dataverwerker en Kwaliteitsregistratiehouder

 2. Juridische documenten, te weten
  • DPIA
  • Verwerkingsregister
  • Arbeids-/inhuur-overeenkomst FG
  Zodra bovengenoemde standaardovereenkomsten juridische formats beschikbaar zijn, vindt u deze op onze webpagina ‘documenten’.

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of horen wanneer de webinars worden georganiseerd? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Projectorganisatie

Projectleider:
Lynn Reijnders, jurist SSC-DG 
(Bij vragen tijdens afwezigheid van Lynn Reijnders, kunt u terecht bij Michelle Rijnen

Projectgroep/ kerngroep:
• Afgevaardigde SKR
• Afgevaardigde SDV
• Afgevaardigde NFU
• Afgevaardigde NVZ
• Juridische begeleiding van KPMG Legal

Planning op hoofdlijnen van het project

 • Eind Q3 2023: pre-final versies van resultaten
 • Q4 2023: oplevering finale versies van resultaten en eerste versies van ‘playbooks’
 • 2024: definitieve ‘playbooks’ en webinars

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op met m.rijnen@ssc-dg.nl