Project – Evaluatie toetsingsproces en -criteria

Om na te gaan of de toetsing van kwaliteitsregistraties volgens de IGC en DGC voldoende bijdraagt aan het behalen van het beoogde doel, zoals beschreven in het rapport van kwartiermaker Keuzenkamp, zullen IGC en DGC de toetsingscriteria en het toetsingsproces regelmatig evalueren.
De eerste evaluatie staat gepland na afloop van de eerste drie toetsingsrondes. Gedurende deze toetsingsrondes halen we middels evaluatieformulieren input op bij de registratiehouders. Nadat toetsingsronde 3 is afgerond, gaan de IGC en DGC de binnengekomen reacties verwerken ten behoeve van volgende toetsingsrondes.

Scope van het project en beoogde resultaten

Binnen de scope van dit project valt de evaluatie door de IGC en DGC voor de toetsing van ronde 1 t/m 3 op proces, criteria en de mate waarin dit bijdraagt aan het overkoepelende doel van de toetsing.
Het doel is te bezien of de toetsing de beoogde ontwikkeling bij kwaliteitsregistraties in gang zet, bijdraagt aan de uniformering en efficiëntere/effectievere doorontwikkeling van het kwaliteits-registratie landschap. Later volgt meer informatie over de beoogde resultaten.

Projectorganisatie

Projectleider:
Lisa Elderhorst (SSC-DG), i.s.m. Janna Smulders (secretariaat IGC) voor de evaluatie van het proces.

Informatie over de betrokkenen bij de evaluatie van de toetsingscriteria volgt later.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op met l.elderhorst@ssc-dg.nl