Over SSC-DG

Het Shared Service Center Datagovernance (SSC-DG) werkt in opdracht van de Data-governancecommissie (DGC) en is nauw betrokken bij de Inhouds-governancecommissie (IGC). Het SSC-DG adviseert de DGC en heeft daarnaast een uitvoerende rol. In opdracht van de DGC doet het SSC-DG concrete voorstellen voor het optimaliseren en standaardiseren van de processen op het gebied van het vastleggen, aanleveren en verwerken van data.  

Het SSC-DG ondersteunt de IGC en DGC bij het toetsingsproces ten behoeve van opname in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. Andere taken van het SSC-DG zijn het contracteren van partijen die zijn betrokken bij kwaliteitsregistraties (bronhouders, registratiehouders, dataverwerkers en financier) en het beschikbaar stellen van een servicedesk voor vragen van kwaliteitsregistraties, dataverwerkers, zorgaanbieders en zorgverleners.

Het SSC-DG is als een zelfstandige entiteit met eigen bevoegdheden ondergebracht bij DHD, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van beschikbare kennis van het primaire proces. Voor aanvullend benodigde kennis wordt de samenwerking met ketenpartners opgezocht, waaronder de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) en de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). 

Het SSC-DG wordt functioneel aangestuurd door de DGC; dit betekent dat de opdrachtverlening aan en de besluitvorming binnen het SSC-DG is voorbehouden aan de DGC. 

Onze medewerkers

Het SSC-DG wordt gevormd door:

  • Michelle Rijnen, manager (en tevens secretaris van de DGC)
  • Marit Timmers, programmamanager SSC-DG
  • Lisa Elderhorst, projectleider data governance
  • Lynn Reijnders, jurist

De komende tijd breidt het SSC-DG haar activiteiten en functionaliteiten uit, waardoor het team verder zal groeien. 

Een vraag aan het SSC-DG?

Kijk eerst of uw vraag op de pagina met veelgestelde vragen staat. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@ssc-dg.nl.