Isabelle Luykenaar

SSC-DG informeert zorgaanbieders over impact wetswijziging Wkkgz, tijdens kwaliteitsdag NVZ

12-12-2023  | Op 30 november jl. verzorgde het Shared Service Center -Data Governance een presentatie tijdens de kwaliteitsdag van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Bij het publiek – voornamelijk kwaliteitsmedewerkers – was veel behoefte aan meer informatie over het doel van de governance commissies, over de toetsing van kwaliteitsregistraties maar vooral ook overde impact […]

Aanmeldperiode toetsingsronde 5 geopend

De aanmeldperiode voor toetsingsronde 5 is geopend en sluit op dinsdag 2-1-2024. Per toetsingsronde is plaats voor 10 kwaliteitsregistraties. Na de loting ontvangt de registratiehouder van elke ingelote kwaliteitsregistratie een aanmeldnummer en aanvullende informatie over de bijbehorende vervolgstappen en tijdslijnen. Vervolgens kan de registratiehouder via het aanmeldtemplate aangeven wie er toegang moeten krijgen tot de beveiligde Teamsomgeving met alle documenten die voor de toetsing van belang zijn.

Projectgroep pseudonimisering biedt Expert Community helderheid en perspectief

19-10-2023  | De Expert Community Secundair Datagebruik Zorg heeft in augustus 2023 in een notitie gericht aan het ministerie van VWS haar zorgen geuit over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsregeling Wkkgz. Deze betroffen met name zorgen over de impact van de wetswijzigingen op het hergebruik van zorgdata ten behoeve van het lerend zorgsysteem. De […]

Update toetsing oktober 2023

17-10-2023  | Het toetsingsproces voor kwaliteitsregistraties is inmiddels in volle gang. Sinds mei dit jaar is er door zowel kwaliteitsregistraties als door de IGC en DGC veel werk verzet ter voorbereiding van de daadwerkelijke toetsingsvergaderingen. De eerste daarvan hebben plaatsgevonden op 10 en 11 oktober. Graag geven we u een update over het toetsingsproces van […]

Voorwaarden voor opname in het landelijk register voor kwaliteitsregistraties

12-10-2023  | De opname door het Zorginstituut van een kwaliteitsregistratie in het landelijk register voor kwaliteitsregistraties (het Register) is gebonden aan voorwaarden die bij Wet en Ministeriële regeling bepaald zijn. Wij hebben gemerkt dat die voorwaarden nog niet voor iedereen duidelijk zijn. Graag informeren wij u daarom over hoe u zich hierop kunt voorbereiden en […]

Wet niet controversieel verklaard

18-09-2023  |Op 12 september jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over onderwerpen die controversieel zijn. Het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg is niet aangemerkt als controversieel onderwerp en kan daarom geagendeerd worden voor behandeling. Daarmee blijft nog onzeker wanneer precies de wet in werking zal treden. De voorbereidingen vanuit de IGC en de DGC voor inwerkingtreding van […]

Informatie aanmelding toetsingsronde 4

31-08-2023  |De aanmeldperiode voor toetsingsronde 4 opent op 23 oktober en sluit op 27 oktober (week 43) 2023. Per toetsingsronde is plaats voor 10 kwaliteitsregistraties. In toetsingsronde 4 zijn reeds vijf plekken gevuld door kwaliteitsregistraties die op de wachtlijst staan van toetsingsronde 1 t/m 3. Feitelijk is er dus nog ruimte voor vijf nieuwe kwaliteitsregistraties, […]

Update toetsingsronde 1 t/m 3

12-07-2023  |  Tussen 1 en 5 mei 2023 konden registratiehouders zich aanmelden voor de eerste drie toetsingsrondes van de IGC en DGC. In totaal hebben 34 kwaliteitsregistraties zich aangemeld. De IGC en DGC toetsen in elke toetsingsronde tien kwaliteitsregistraties. Op basis van loting zijn daarom 30 kwaliteitsregistraties geplaatst in toetsingsronde 1, 2 of 3. De […]