Register voor kwaliteitsregistraties

Zorginstituut Nederland krijgt van het ministerie van VWS de opdracht om een nieuw register voor kwaliteitsregistraties op te richten en te beheren. Het wetsvoorstel hiervoor is in de maak. 

Opname in dit register impliceert financiering van de kwaliteitsregistratie, verplichte aanlevering van data door zorgaanbieders en een wettelijke grondslag voor het gebruikmaken van (medische) persoonsgegevens (conform AVG). 

Kwaliteitsregistraties kunnen zich bij het Zorginstituut aanmelden voor opname in dit register, nadat zij een advies hebben ontvangen van de IGC en DGC. Het zorginstituut besluit vervolgens of de kwaliteitsregistratie opgenomen wordt in het register.