Inhouds-governancecommissie (IGC)

De Inhouds-governancecommissie (IGC) is verantwoordelijk voor de regie op en de toetsing van de inhoud van kwaliteitsregistraties. Het Shared Service Center Datagovernance (SSC-DG) ondersteunt de IGC bij het toetsingsproces. 

De IGC heeft als doel om te zorgen voor:  

 • De inhoudelijke waarborging en verbetering van de kwaliteit van de zorg door de kwaliteitsregistratie,
 • Een adequate doelomschrijving van de kwaliteitsregistratie en
 • Een adequate governancestructuur van kwaliteitsregistratie.


Daarvoor is de IGC belast met de volgende taken:  

 1. Het vaststellen van een ontwikkelagenda en prioritering voor kwaliteitsregistraties, met inachtneming van eventueel advies van Zorginstituut Nederland en de Kwaliteitsraad, waarmee van het huidige organisch gegroeide registratielandschap naar een gewenst registratielandschap wordt toegewerkt. 
 2. Het vastleggen en openbaar maken van de toetsingscriteria voor kwaliteitsregistraties (inclusief criteria om een registratie te kunnen staken). 
 3. Het toetsen van kwaliteitsregistraties aan de criteria en op basis daarvan adviseren aan Zorginstituut Nederland over de opname van een kwaliteitsregistratie in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland.

De doelen en taken van de IGC zijn ook terug te lezen in artikel 1.5 en 1.6 van de samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in de msz (Medisch Specialistische Zorg).   

Samenstelling IGC 

Zowel de IGC als de DGC wordt vertegenwoordigd vanuit de vier perspectieven van de HLA-partijen:  

 1. Patiënten (Patiëntenfederatie) 
 2. Zorgverleners (FMS, V&VN) 
 3. Zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN) 
 4. Zorgverzekeraars (ZN) 

Dr. M.C .G. (Marcel) Daniëls is onafhankelijk voorzitter van de IGC.  

De leden van de IGC zijn: 

 • Namens patiëntperspectief: mr. A.M.C. (Linda) Daniels-van Saase en H. (Hendrien) Witte
 • Namens zorgverlenersperspectief: prof. dr. M. H. (Marc) Hemmelder en dr. S.C . (Selma) Tromp 
 • Namens zorgaanbiederperspectief: dr. M. (Marcel) Albers en dr. J. (Jan) Voorburg
 • Namens zorgverzekeraarsperspectief: drs. MSc J. (Joël) Gijzen en dr. J. (Jetske) van ’t Sant


De IGC wordt ondersteund door een secretaris, A. (Alex) Verhoeven, die handelt in opdracht van de IGC.