Structurele financiering

Kwaliteitsregistraties die in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) neemt de rol van financier op zich, op verzoek van de HLA-partijen. De financiering van kwaliteitsregistraties en dataverwerkingsprocessen is centraal belegd bij ZN om samenhang in en regie op de kosten en financieringsovereenkomsten te bevorderen. 

Artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in de msz gaat uitgebreider in op de financiersrol van ZN.