Data-governancecommissie (DGC)

 

De Data-governancecommissie (DGC) is verantwoordelijk voor de regie op de data van de kwaliteitsregistraties en toetst daarvoor het dataverwerkingsproces. De DGC wordt ondersteund door het Shared Service Center Datagovernance (SSC-DG). 

De opdracht van de DGC is het optimaliseren van het dataverwerkingsproces van kwaliteitsregistraties en het verbeteren van gestructureerde vastlegging aan de bron, om zo de toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze data te vergroten. 

Om dit te bereiken is de DGC belast met de volgende taken:  

 1. Het operationaliseren en implementeren van afspraken over onder andere het uitvragen en verwerken van data, registratie aan de bron, hergebruik van data (FAIR-principes), validatie, en pseudonimisering. 
 2. Het toetsen van kwaliteitsregistraties op basis van de afspraken en op basis daarvan advies uitbrengen aan Zorginstituut Nederland over de opname van een kwaliteitsregistratie in het register voor kwaliteitsregistraties. 
 3. Het aansturen van het SSC-DG, dat de DGC ondersteunt bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden.

 

In artikel 1.8 en 1.9 van de samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in de msz (Medisch Specialistische Zorg) staat een uitgebreide beschrijving van de taken van de DGC.  

Samenstelling DGC

Zowel de DGC als de IGC wordt vertegenwoordigd vanuit de vier perspectieven van de HLA-partijen:  

 1. Patiënten (Patiëntenfederatie) 
 2. Zorgverleners (FMS, V&VN) 
 3. Zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN) 
 4. Zorgverzekeraars (ZN) 
 

Drs. A. (Ale) Houtsma is onafhankelijk voorzitter van de DGC.  

De leden van de DGC zijn: 

 • Namens patiëntperspectief: dr. M.M. (Marja) Ho-Dac-Pannekeet en dr. M. (Marcel) Heldoorn  
 • Namens zorgverlenersperspectief: dr. I.J.A.M. (Iris) Verberk en prof. dr. N.F. (Nicolette) de Keizer
 • Namens zorgaanbiederperspectief: dr. L. (Lieke) Welling en drs. T (Thilo) Mohns
 • Namens zorgverzekeraarsperspectief: drs. ir. H. J.E.P. (Han) Tanis en drs. ir. M.N. (Mirjam) Verhoeven

De DGC wordt ondersteund door het SSC-DG. M. (Michelle) Rijnen is secretaris van de DGC en tevens manager van het SSC-DG. Op deze pagina leest u meer over het SSC-DG.