Informatie aanmelding toetsingsronde 4

31-08-2023  |De aanmeldperiode voor toetsingsronde 4 opent op 23 oktober en sluit op 27 oktober (week 43) 2023.

Per toetsingsronde is plaats voor 10 kwaliteitsregistraties. In toetsingsronde 4 zijn reeds vijf plekken gevuld door kwaliteitsregistraties die op de wachtlijst staan van toetsingsronde 1 t/m 3. Feitelijk is er dus nog ruimte voor vijf nieuwe kwaliteitsregistraties, die via een loting een eerlijke kans maken op toetsing in de vierde ronde.

Na de loting ontvangt de registratiehouder van elke ingelote kwaliteitsregistratie een aanmeldnummer en aanvullende informatie over de bijbehorende vervolgstappen en tijdslijnen. Vervolgens kan de registratiehouder via het aanmeldtemplate aangeven wie er toegang moeten krijgen tot de beveiligde Teamsomgeving met alle documenten die voor de toetsing van belang zijn.

Bent u voornemens uw kwaliteitsregistratie aan te melden, zet bovengenoemde data dan vast in uw agenda en bereid eventueel benodigde documenten alvast voor.

Aanmeldproces

Voor het aanmelden van een kwaliteitsregistratie, mailt u voor het einde van de aanmeldperiode deze ingevulde aanmeldtemplate naar info@ssc-dg.nl.

Aanmelden en loting voor slechts één toetsingsronde

Voor elke (volgende) toetsingsronde zal de aanmeldperiode opnieuw worden geopend. Dit betekent dat de aanmeldperiode van toepassing is op elke afzonderlijke toetsingsronde. In de aanmeldperiode van toetsingsronde 4 maken vijf nieuwe kwaliteitsregistraties kans om ingeloot te worden voor toetsing, naast de vijf die zich vanaf de wachtlijst uit ronde 1/m 3 al hebben geplaatst.

Aanvraagperiode

Het aanvraagproces bestaat uit een aanmeldperiode (1 week), een lotingperiode (1 week) en een aanvraagperiode (6 weken). Tijdens dit aanvraagproces kan de registratiehouder zijn kwaliteitsregistratie(s) aanmelden voor toetsing en een volledige aanvraag indienen. Met de loting wordt bepaald welke van de aangemelde kwaliteitsregistraties in deze vierde toetsingsronde worden getoetst. Na de loting ontvangt de registratiehouder per kwaliteitsregistratie een aanmeldnummer. Naast dit aanmeldnummer krijgt de registratiehouder aanvullende informatie over de vervolgstappen en de specifieke tijdslijnen behorend bij het aanmeldnummer van de registratie

Wachtlijst

Aanmeldingen die voor een toetsingsronde worden uitgeloot, komen op de wachtlijst op volgorde van de uitkomst van de loting. Wanneer er onverhoopt een plek vrijkomt in een toetsingsronde, bijvoorbeeld wanneer een ingelote kwaliteitsregistratie zich terugtrekt, benadert het SSC-DG de eerste kwaliteitsregistratie op de wachtlijst om de vrijgekomen plek in te nemen. Indien dit aanbod meer dan 14 dagen voor de deadline van het aanvraagproces wordt aangeboden en vervolgens wordt afgewezen door de betreffende kwaliteitsregistratie, zal deze van de wachtlijst worden gehaald. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een kwaliteitsregistratie daadwerkelijk klaar is om getoetst te worden wanneer deze is aangemeld. In deze situatie dient de registratiehouder zijn kwaliteitsregistratie opnieuw aan te melden voor de toetsing in een volgende toetsingsronde. Het SSC-DG neemt in dit geval op volgorde van lotingsnummer contact op met de volgende kwaliteitsregistratie(s) op de wachtlijst. Indien er geen plaats beschikbaar komt en de kwaliteitsregistratie dus op de wachtlijst blijft staan, krijgt deze een plaats in de volgende toetsingsronde(s).

Wanneer de kwaliteitsregistratie zich onverhoopt terugtrekt uit de toetsingsronde, komt deze registratie niet op de wachtlijst en moet de kwaliteitsregistratie zich opnieuw aanmelden voor de toetsing.

Aanmeldnummer

Het aanmeldnummer dat de registratiehouder na inloten ontvangt, biedt toegang tot de beveiligde Teamsomgeving voor de toetsing. Hier kan hij het aanvraagformulier invullen en alle bijbehorende bewijsstukken voor de toetsing uploaden. Met de aanmelding, gaat de registratiehouder automatisch akkoord met de ‘Voorwaarden toetsingsproces IGC en DGC’. Deze voorwaarden gelden vanaf start toetsing.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht een vraag hebben, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.