Toelichting op (juridische) DGC-toetsingscriteria 8 en 9

04-07-2023  |  In dit nieuwsbericht van 27 april 2023 kon u lezen dat een aantal toetsingscriteria gewijzigd is. Graag benadrukken we dat de intentie van de toetsing door de DGC geheel gelijk blijft. Met de doorgevoerde wijzigingen sluiten we beter aan op de wet en willen we de bewijslastlevering voor registratiehouders op een aantal punten vereenvoudigen.

Vanuit de eerste toetsingsronde, zijn vragen ontstaan over de interpretatie van enkele criteria (met name 8 en 9) en bijbehorende bewijslastlevering. In een toelichting geven we aan wat er precies verwacht wordt van registratiehouders. Deze toelichting heeft (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) betrekking op de huidige juridische situatie; dat wil zeggen de situatie vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde Wkkgz.

U vindt het document op deze pagina, onder het kopje ‘Toetsingscriteria DGC’. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het SSC-DG via info@ssc-dg.nl.