Aanvraagformulier voor registratiehouders beschikbaar

26-04-2023  |  De IGC en DGC hebben het aanvraagformulier voor de toetsing van kwaliteitsregistraties gepubliceerd. Registratiehouders moeten dit invullen voor de kwaliteitsregistraties die in een toetsingsronde zijn geplaatst; in het aanvraagformulier staat welke informatie en documentatie zij dienen te verzamelen en aan te leveren. De IGC en DGC gebruiken het ingevulde aanvraagformulier als leidraad voor de toetsing van een kwaliteitsregistratie.

Aanleveren aanvraagformulier
Registratiehouders worden geacht om alle onderdelen van het aanvraagformulier (inclusief bewijsstukken) aan te leveren vóór de sluitingsdatum van de aanvraagperiode van de toetsingsronde waarin de kwaliteitsregistratie wordt geplaatst.

Het aanleveren gebeurt via de beveiligde Teamsomgeving die het SSC-DG voor iedere registratiehouder zal aanmaken. Het aanvraagformulier vindt u hier.