Informatiebijeenkomst toetsingsproces 19 april 2023 (digitaal)

12-07-2023  |  Tussen 1 en 5 mei 2023 konden registratiehouders zich aanmelden voor de eerste drie toetsingsrondes van de IGC en DGC. In totaal hebben 34 kwaliteitsregistraties zich aangemeld.

De IGC en DGC toetsen in elke toetsingsronde tien kwaliteitsregistraties. Op basis van loting zijn daarom 30 kwaliteitsregistraties geplaatst in toetsingsronde 1, 2 of 3. De vier registraties die voor de eerste drie toetsingsrondes zijn uitgeloot staan op de wachtlijst. Dit betekent dat zij in aanmerking komen voor toetsing, wanneer een andere kwaliteitsregistraties zich terugtrekt uit de toetsingsprocedure. De commissies hebben ook besloten dat de vier registraties op de wachtlijst automatisch in toetsingsronde 4 worden geplaatst.

Waar staan we nu?

Het aanvraagproces en de administratieve controle van toetsingsronde 1 zijn afgerond. Daarnaast is het aanvraagproces van toetsingsronde 2 inmiddels ook van start gegaan en zijn de registratiehouders uit deze toetsingsronde druk bezig met het indienen van hun aanvraag.

Tijdens het aanvraagproces is er ruimte voor gesprekken tussen de secretariaten van de IGC en DGC en de registratiehouders, waarin de registratiehouders vragen kunnen stellen over het aanvraagformulier of het toetsingsproces. Uit de gesprekken in de eerste toetsingsronde kwamen veel vragen over toetsingscriteria 8 en 9 (van de DGC). Op deze pagina vindt u een toelichting op deze criteria.

Informatie over toetsingsronde 4 en verder 

Binnenkort publiceren we meer informatie over de openstelling van toetsingsronde 4 en verder. Via deze website, onze nieuwsbrief en onze LinkedIn-pagina houden wij u hiervan op de hoogte.