Toetsingscriteria beschikbaar

22-12-2022  |  De toetsingscriteria van de IGC en DGC zijn vanaf nu beschikbaar via deze pagina. Kwaliteitsregistraties, dataverwerkers en andere geïnteresseerden kunnen deze alvast bekijken ter voorbereiding op de start van het toetsingsproces.

De toetsingscriteria in een notendop

De toetsing van kwaliteitsregistraties bestaat uit twee onderdelen: toetsing op de inhoud door de IGC en toetsing op de naleving van afspraken over dataprocessen door de DGC.

Voor de toetsing op de inhoud zijn voor vijf hoofdthema’s onderliggende toetsingscriteria vastgesteld. De IGC toetst deze criteria en weegt deze onderling af om tot een eindadvies te komen. De DGC heeft toetsingscriteria opgesteld voor negen hoofdthema’s. Voor elk DGC-criterium zijn minimale eisen opgesteld en is een groeipad beschreven met de verwachte doorontwikkeling.

Afhankelijk van de resultaten van de toetsing volgt vanuit beide commissies een positief of negatief advies voor opname in het register van kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland.  

Informatiebijeenkomsten

Om u op weg te helpen met de toetsingscriteria organiseren wij in januari twee informatiebijeenkomsten (zowel op locatie als online). Bekijk dit nieuwsbericht voor de datums en aanmeldinformatie.